Contact Info

Address: Caponata 15, 1º3ª. 08034 Barcelona

Mobiles:
Fermí (+34) 628 741 223
Joaquím (+34) 696 455 080

Cens d’organitzadors físico esportius en el medi natural: C – 364
Empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum amb numero: 7394 

Contact Form